Veilig werken in besloten ruimten


Besloten ruimten zijn meestal gevaarlijke plekken om te werken. Vaak zijn deze ruimtes moeilijk toegankelijk, ligt zuurstofgebrek op de loer en is er weinig bewegingsruimte. Toch kan het noodzakelijk zijn om zo’n ruimte te betreden. Bijvoorbeeld voor inspecties, schoonmaak of onderhoudswerkzaamheden. Hoe ga je dan zo veilig mogelijk te werk en wat zijn nu precies de risico’s?

Voorbeelden van besloten ruimten
Een besloten ruimte kan gesloten maar ook deels open zijn. Doorgaans is de locatie moeilijk te betreden, bijvoorbeeld via een vernauwde doorgang. Voorbeelden van besloten ruimten zijn (bouw)putten, silo’s, luchtkanalen, tunnels en liftschachten. Ook kelders, kruipruimtes, pijpleidingen, rioolstelsels, machinekamers en onder meer installatieruimtes vormen doorgaans besloten ruimten. Vanuit de wet zijn er regels in het leven geroepen die het veilig werken in besloten ruimten moeten borgen.

Risico’s 
Wanneer je in een besloten ruimte werkzaamheden moet uitvoeren dan is dit nooit zonder gevaar. De slechte toegankelijkheid van dit type locatie speelt daarbij vaak een grote rol. Mocht er iets gebeuren dan bemoeilijkt de geringe toegankelijkheid een eventuele evacuatie. Daarnaast kan er in een besloten ruimte het gevaar op verstikking of bedwelming zijn door slechte ventilatie. Afhankelijk van de specifieke ruimte kunnen andere risico’s zijn dat een medewerker beknelt raakt, dat er brand ontstaat of dat er gevaar dreigt voor elektrocutie of explosie. Om meer te leren over de risico’s en hoe je hiermee om moet gaan, kun je een speciale training of toolbox veilig werken in besloten ruimten volgen.

Trainingen
Bovenstaande risico’s benadrukken het belang van het aanstellen van een mangatwacht bij werkzaamheden in ruimten van besloten aard. Een mangatwacht is een persoon die toezicht houdt maar er ook is om redding toe te passen wanneer er toch een noodsituatie ontstaat. Met een besloten ruimte training leer je alles over deze specifieke functie. Denk hierbij aan het uitlezen van meetapparatuur en hoe je communiceert met medewerkers in de besloten ruimte. Daarnaast is er aandacht voor het herkennen van gevaren en hoe je hier vervolgens adequaat op kunt handelen. Zo’n training wordt afgesloten met het toetsen van de opgedane kennis.

Veiligheid voorop
Het herkennen van een besloten ruimte kan lastig zijn. Daarbij zijn werkgevers en medewerkers zich niet altijd bewust van de risico’s die aan het betreden van zo’n ruimte vastkleven. Met een training gericht op het veilig werken in besloten ruimten krijg je meer inzicht in de risico’s én de maatregelen die je treft om de veiligheid te vergroten. Je kunt naast algemene trainingen ook kiezen voor heel specialistische trainingen, bijvoorbeeld voor de functie van mangatwacht.